Wiki-ordlista från NORIAN

Skyddsombud.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Ett skyddsombud företrädare de anställda och skall se till att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen.


Det skall finnas minst ett skyddsombud på arbetsplatser som har fem eller fler anställda.


Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren och de anställda samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud är de anställdas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har inget eget ansvar för arbetsmiljön utan det ansvaret har arbetsgivaren.


Utse ett skyddsombud


Vanligtvis utses skyddsombudet av den fackliga organisation vars kollektivavtal arbetsplatsen följer. Skyddsombudet innehar rollen normalt i en tre års period. Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen kan de anställda gemensamt utse ett skyddsombud.


Skyddsombudets uppgifter


Skyddsombudet skall delta vid planering av alla frågor som berör arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om:


 • Diskussioner inför en ombyggnad eller flytt
 • Förberedelser för en omorganisation
 • Hur nya arbetsmetoder skall införas
 • Hur hälsofarliga ämnen skall användas


   Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belastningsbesvär,hör också till skyddsombudets uppgifter.


   Skyddsombudet kan i vissa fall begära åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om extra mertid, extra övertid och nödfallsövertid.


   Skyddsombudet skall även kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de lagkrav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.


   Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x