Sjukpenning
14 September, 2018
Tidrapport
14 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Slutlön.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Slutlön är en avräkning som utbetalas vid avslutad anställning.

När en anställning avslutas skall en slutlön utbetalas till arbetstagaren. Slutlönen består av lön för arbetad tid fram tills anställningen upphör, eventuell annan innestående lön och intjänad semester. 


Vid utbetalning av slutlön är det viktigt att veta vilken löneperiod som gäller. En anställd kan ha lön i efterskott eller få lön utbetald innevarande månad.


Semesterersättning

Semesterersättning är den semesterlön som en arbetstagare har tjänat in, men ännu inte tagit ut i ledighet. Semesterersättningen omfattar både tidigare sparad semester och outtagen intjänad semester.


Vid utbetalning av semesterersättningen sker ett skatteavdrag enligt tabellen för engångsbelopp.


Semesterersättning skall utbetalas utan dröjsmål, dock senast en månad efter anställningen upphörande om det inte finns andra regler för utbetalningsdatum i eventuellt gällande kollektivavtal.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN