Wiki-ordlista från NORIAN

Soliditet

Vad är ett Soliditet?

Jag guidar dig igenom svaret

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital.


Att räkna fram soliditet:

Soliditet = justerat Eget kapital ÷ Totala tillångar (Balansomslutning)


*En soliditet på 100 % innebär att företaget finanserierar med eget kapital vilket medför en låg finansiell risk

*En soliditet på 0 % innebär att företaget inte kan finanserier med eget kapital då det inte finns något eget kapital vilket medför en hög finansiell risk.


Soliditeten kan öka på tre sätt:

  • Genom att företaget genererar vinst och denna återinvesteras i företaget
  • Genom amortering av skulder
  • Genom att ägarna skjuter till medel (till exempel genom nyemission).

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x