Skuld
10 January, 2019
Startkapital
10 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Soliditet

Vad är ett Soliditet?

Jag guidar dig igenom svaret

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, också kallat främmande kapital.


Att räkna fram soliditet:

Soliditet = justerat Eget kapital ÷ Totala tillångar (Balansomslutning)


*En soliditet på 100 % innebär att företaget finanserierar med eget kapital vilket medför en låg finansiell risk

*En soliditet på 0 % innebär att företaget inte kan finanserier med eget kapital då det inte finns något eget kapital vilket medför en hög finansiell risk.


Soliditeten kan öka på tre sätt:

  • Genom att företaget genererar vinst och denna återinvesteras i företaget
  • Genom amortering av skulder
  • Genom att ägarna skjuter till medel (till exempel genom nyemission).

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN