Wiki-ordlista från NORIAN

Startkapital

Vad är ett startkapital?

Jag guidar dig igenom svaret

Startkapital är det kapital som krävs för ett företag att starta en verksamhet.

 

Företagets ägare satsar eget kapital som startkapital och bär därmed en ekonomisk risk men det är vanligt att även ta hjälp av utomstående finansiering i form av exempelvis banklån.

 

Innan man startar ett företag är det viktigt att man beräknar hur mycket pengar som behövs, dels till själva uppstartsfasen, och dels till de löpande utgifter för att kunna fortsätta att driva verksamheten.

 

Hur stort startkapital som måste tillföras avgörs av verksamhetens art och omfattning. Beroende på bolagsform kan det dessutom finnas lagstadgade krav som rör startkapitalets storlek, såsom aktiebolag.

 

Startkapital för aktiebolag

Aktiekapital är det kapital tillskjuter aktiebolaget. I utbyte får ägarna aktier som bevis för ägarinnehav i bolaget. Kravet på aktiekapital för privata aktiebolag har sänkts och är numera 25 000 kronor. För publika aktiebolag, som erbjuder aktier på den öppna marknaden, krävs 500 000 SEK i aktiekapital.

 

När företaget är grundat och innan försäljning kommit igång och därmed påverkar de likvida medel, har företaget behov av kapital för att kunna betala hyra, löner, inventarier etc och detta kan aktiekapitalet användas till. Dock skall man vara uppmärksam på att om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat kan aktieägarna personligen bli ansvariga för bolagets skulder och vara tvungna att likvidera bolaget.

 

När man ansöker om finansiering hos exempelvis en bank är det viktigt att kunna visa en affärsidé som är finansiellt genomförbar. Därför bör man presentera en affärsplan för verksamheten som bland annat beskriver verksamhetens mål och hur företaget skall finansieras.

 

Startkapital för andra bolagsformer

 

För handelsbolag finns inget krav på startkapital men ägarna i bolaget är personligt ansvarig för företagets skulder. Detta gäller även för en enskild näringsidkare. För ett kommanditbolag måste kommanditdelägaren satsa minst en SEK i företaget och för en ekonomisk förening måste minst tre medlemmar bidra med en kontant- eller en arbetsinsats. Kontantinsatsen varierar från förening till förening men den skall vara minst en SEK per medlem.

Dela gärna och sprid kunskapen!

 

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x