Wiki-ordlista från NORIAN

Studieledighet.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Studieledighet (eng. study leave) är när en anställd är ledig från arbete pga studier.

Alla anställda har enligt studieledighetslagen (1974:981) rätt till ledighet från arbetet för utbildning. Detta gäller oavsett om den anställde är fackligt ansluten eller inte och oavsett företagets storlek.

Någon begränsning i tiden för studieledighet finns inte. Om nedan villkor är uppfyllda kan studieledigheten pågå i flera år.

Villkor

En förutsättning för studieledighet är att arbetstagaren har varit anställd på företaget de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Överenskommelse om en annan kvalifikationstid kan göras i kollektivavtal.

En anställd har rätt till ledighet för studier även om utbildningen inte har något samband med den anställdes aktuella arbetsuppgifterna. Den anställde avgör själv utbildningens inriktning. Utbildningen måste dock vara upplagd enligt en plan eller ett schema.

Löneavdrag vid studieledighet

Arbetsgivaren får göra fullt löneavdrag för den lediga tiden.

Vid studieledighet på heltid, görs löneavdrag för en månadsanställd på följande sätt:

Det finns inga bestämmelser i någon lag om hur löneavdrag för olika typer av frånvaro skall beräknas. Detta regleras istället i de kollektivavtal arbetsgivaren har. Företag som inte är bundna av kollektivavtal följer ofta den metod för uträkning som finns i de vanligaste kollektivavtal.

Semesterberäkning

Studieledighet är normalt inte semesterlönegrundande annat än i följande fall:

  • teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)
  • svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • ledighet för facklig utbildning (max 180 dgr).

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x