Wiki-ordlista från NORIAN

Styrelsearvode

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är styrelsearvode?

Styrelsearvode är en ersättning till ledamöter i företagets styrelse.

I ett aktiebolag utses styrelsens ledamöter av en bolagsstämma där aktieägarna beslutar om vilka som skall ingå i styrelsen. Styrelsearvoden betalas till ledamöter som ersättning av det arbete de gjort i styrelsen.

Ansvar

Styrelsen har det övergripande ansvaret i ett aktiebolag och beslutar i frågor som rör företagets strategier, affärsplaner, delårsrapporter, årsredovisning, större investeringar, större lån etc. Styrelsens arbete sker genom regelbundna styrelsesammanträden.

I ett aktiebolag är det aktieägarna som på en bolagsstämma beslutar som det styrelsearvode som skall utgå till styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet utgår normalt med ett fast belopp per räkenskapsår.

Ej semesterlönegrundande

Styrelsearvodet är inte semesterlönegrundande och inte heller grundande för några andra typer av förmåner i kollektivavtal. Styrelsearvoden är däremot pensions- och sjukpenninggrundande.

Styrelseledamöter omfattas inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (1982:80) eller av något kollektivavtal.

Sociala avgifter och skatt

På styrelsearvodets belopp skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt engångsskatt på den utbetalda bruttolönen. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x