Wiki-ordlista från NORIAN

SWIFT-kod

Vad är en SWIFT-kod?

Jag guidar dig igenom svaret

SWIFT kod är en tidigare benämning av BIC-kod (Bank Identifier Code) och är en internationell standard för att identifiera en bank på ett unikt sätt.


Beskrivning av hur en SWIFT/BIC kod kan se ut.


En SWIFT/BIC-kod består alltid av åtta till elva tecken. Sammansatt av både bokstäver och siffror där de första sex tecknen är bokstäver men resterande tecken kan bestå av både bokstäver och siffror. Bokstäverna anges alltid som versaler.


SWIFT/BIC-koden anger bank, land samt ort dit pengarna ska överföras till. Om SWIFT/BIC-koden skulle ha elva tecken så anger de sista tre tecknen vilket bankkontor som avses.


De fyra första tecknen anger alltid mottagarens bank. De två efterföljande tecknen talar om bankens land.


När ska SWIFT/BIC-koden användas?


BIC-koden i samband med IBAN nummer används vid utlandsbetalningar för både in- och utbetalningar. Vid betalningar inom EU samt till Norge, Liechtenstein, Island, Schweiz, Monaco och San Marino är SWIFT/BIC inte obligatoriskt då räcker det med endast ett korrekt IBAN nummer.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x