Tillgång
10 January, 2019
Utbetalning
10 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

T-konto

Vad är ett T-konto?

Jag guidar dig igenom svaret

Varje konto har en debetsida (den högra) och en kreditsida (den vänstra). För att åskådliggöra detta kan man använda något som heter T-konto.


När man bokar på Debet sidan av T-kontot kallas det för att kontot debiteras och om man bokar på kredit sidan av T-konton kallas det för att kontot krediteras.


Debet-Kredit = Saldo

Skillnaden mellan debet och kredit på ett konto kallas för saldo. Om debetsidan är större än kreditsidan kreditsaldo. har kontot ett debetsaldo och om det är tvärtom har kontot ett kreditsaldo.


4 kontogrupper

Alla konto ingår i en kontoplan och de delas även upp i 4 olika grupper.

 • Tillgångar
 • Skulder
 • Inkomster
 • Utgifter

  • Kontotsuppbyggnad


   Konton har vanligtvis en fyrställig sifferkombination som visar till vilken kontogrupp och vart i kontoplanen kontot hör hemma:


   Se nedan exempel:

   1=Tillgångar

   19=Kassa och Bank

   1930=Bankkonto

   1931=I de fall ett företag har flera bankkonton kan den lägga underkonton


   När ökar och minskar ett konto?


   Beroende på kontogrupp så kan man se när ett konto ökar eller minskar på debet respektive kredit. Nedan kommer en enkel bild som hjälper till att förklara.

   Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea