T-konto

Wiki-ordlista från NORIAN

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen
Service Manager

T-konto


Varje konto har en debetsida (den högra) och en kreditsida (den vänstra). För att åskådliggöra detta kan man använda något som heter T-konto.

När man bokar på Debet sidan av T-kontot kallas det för att kontot debiteras och om man bokar på kredit sidan av T-konton kallas det för att kontot krediteras.

Debet-Kredit = Saldo

Skillnaden mellan debet och kredit på ett konto kallas för saldo. Om debetsidan är större än kreditsidan kreditsaldo. har kontot ett debetsaldo och om det är tvärtom har kontot ett kreditsaldo.

4 kontogrupper

Alla konto ingår i en kontoplan och de delas även upp i 4 olika grupper.

  • Tillgångar
  • Skulder
  • Inkomster
  • Utgifter

Kontotsuppbyggnad

Konton har vanligtvis en fyrställig sifferkombination som visar till vilken kontogrupp och vart i kontoplanen kontot hör hemma:

Se nedan exempel:

1=Tillgångar

19=Kassa och Bank

1930=Bankkonto

1931=I de fall ett företag har flera bankkonton kan den lägga underkonton

När ökar och minskar ett konto?

Beroende på kontogrupp så kan man se när ett konto ökar eller minskar på debet respektive kredit. Nedan kommer en enkel bild som hjälper till att förklara.



Dela gärna och sprid kunskapen!

Pic-text-kontakt@2x
 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x