Skuldsättningsgrad
9 March, 2020
Täckningsgrad
9 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Täckningsbidrag

Vad är täckningsbidrag?

Jag guidar dig igenom svaret

Täckningsbidragen (TB) ( ENG: contribution margin ) är skillnaden mellan en viss artikelns intäkt och kostnad.


Mellanskillnaden mellan en artikels särintäkt (dvs artikelns försäljningspris) och artikelns särkostnad (kostnader som direkt kan hänföras till produktion av artikeln såsom material och direkt lönekostnad) kallas TB).


JA eller NEJ till produktion


TB används framförallt som underlag vid produktionsbeslut.


Täckningsbidrag är ett beräknat värde som visar med hur mycket en viss produkt bidrar till att betala gemensamma fasta kostnader som finns där oavsett om produkten produceras eller inte.


Totalt täckningsbidrag


Total täckningsbidrag (TTB) är täckningsbidraget för företagets samtliga produkter. TTB skall bidra till att täcka ett företags samtliga kostnader och bidra till att ett företag går med vinst.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN