Täckningsbidrag
9 March, 2020
Anställning
9 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Täckningsgrad

Vad är Täckningsgrad?

Jag guidar dig igenom svaret

Täckningsgrad (TG) ( ENG: contribution margin ratio; contribution margin percentage )är ett nyckeltal som visar hur mycket försäljning av en viss artikel kan bidra till de övriga kostnaderna i företaget.


Täckningsgrad visar procent och formen är: (TB/utpris)*100.


Täckningsgraden är tänkt att täcka alla fasta kostnader, såsom lokalhyra, som ett företag har oavsett om företaget säljer en vara eller inte.


Täcka alla kostnader och ge vinst


Den totala täckningsgraden är täckningsgraden för företagets samtliga produkter. Total täckningsgrad skall bidra till att täcka ett företags samtliga kostnader och bidra till att ett företag går med vinst. För att de fasta kostnaderna skall täckas och att förtagets skall gå med vinst så strävar de flesta bolag att ha ett täckningsgrad på minst 30%.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN