Wiki-ordlista från NORIAN

Tjänstebil.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Tjänstebil (eng. company car) är en personalförmån som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.


Tjänstebil är ett begrepp som används av många när det handlar om bilar som ägs eller leasas av ett företag men som en anställd får använda. Under begreppet tjänstebil ingår förutom tjänstebil även förmånsbil och personalbil. Men det finns viktiga skillnader mellan dessa tre begrepp att ta hänsyn till.


Tjänstebil


En tjänstebil är avsedd att köras enbart i tjänsten och kan också kallas för servicebil/yrkesbil. Om tjänstebilen bara används i tjänsten uppkommer ingen förmånsbeskattning för den anställde. Däremot är det tillåtet att köra bilen i privata ärenden, men endast vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Om båda dessa förutsättningar är uppfyllda uppstår ingen förmånsbeskattning. Viktigt att tänka på när man använder en tjänstebil är att resor till och från jobbet oftast räknas som privata resor.


Förmånsbil


En förmånsbil är en tjänstebil som även får användas för privat bruk. Detta ses som en förmån och du som anställd måste betala inkomstskatt för att använda bilen. Hur mycket som skall betalas i förmånsskatt bestäms av skatteverket och baseras på flera faktorer. Till exempel vilken bilmodell, vilken utrustning bilen har samt statslåneräntan.


Personalbil


Personalbil är ett kostnadsneutralt alternativ för företag som vill erbjuda sina anställda en bil.


Den anställde betalar med ett löneavdrag och arbetsgivaren har rätt till momsavdrag samt sänkta sociala avgifter. Genom fördelaktiga avtal blir detta ett lockande erbjudande och företaget framställs som en mer attraktiv arbetsgivare.


Personalbil är inte att förväxla med tjänstebil eller förmånsbil. Personalbil används som en privatbil men leasas av arbetsgivaren, vanligtvis i 36 månader.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x