Särskild löneskatt
25 January, 2019
Uppsägningstid
25 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Tjänstegruppslivsförsäkring (ENG: Group life insurance, TGL ) brukar förkortas TGL och det är en, av arbetsgivaren avtalad, livförsäkring som gäller vid dödsfall av anställd.


Efterlevande erhåller ett skattefritt engångsbelopp om den anställde avlider. Villkoren för TGL skiljer sig åt vad gäller tjänstemän respektive arbetare.

Arbetgivare med kollektivavtal (eller hängavtal) är skyldiga att teckna TGL för sina anställda.

Arbetsgivare utan kollektivavtal kan också teckna TGL för sina anställda, en så kallad frivillig tjänstegrupplivförsäkring.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN