Tjänstebil
24 October, 2018
Kreditfaktura
31 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Tjänstledighetsavdrag

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Tjänstledighetsavdrag (eng. Leave of absence Deductions) är ett avdrag som arbetsgivaren gör på den anställdes lön och som avser ledighet som en anställd haft, så som tex,ledighet för studier, föräldraledighet etc.


Det finns inga bestämmelser i någon lag om hur löneavdrag för olika typer av frånvaro skall beräknas. Detta regleras istället i de kollektivavtal arbetsgivaren har. Även företag som inte är bundna av kollektivavtal följer vanligtvis metod för uträkning enligt de vanligaste kollektivavtalen.


Tjänstledighet del av dag


Vid tjänstledighet under del av dag görs vanligen löneavdraget per timme. Ett sätt att räkna ut lönen per timme är enligt följande formel:


Tjänstledighet högst 5 arbetsdagar


Om ledigheten varar mellan 1-5 arbetsdagar för en anställd med månadslön görs ett avdrag per arbetsdag. Ett sätt att räkna ut avdraget per dag är enligt följande formel:


Tjänstledighet mer än 5 arbetsdagar


När ledigheten är längre än 5 arbetsdagar i sträck görs avdrag för alla kalenderdagar i perioden.


Det innebär att avdrag även görs för arbetsfria lördagar och söndagar. Ledighet som varar i 6 arbetsdagar - måndag tom måndag, så skall en lördag och söndag även innefattas av avdraget.


I vissa kollektivavtal finns speciella regler gällande arbetsfria helgdagar och hur avdrag skall göras för dessa. Ett sätt att räkna ut avdraget per kalenderdag är enligt följande formel:


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN