Wiki-ordlista från NORIAN

Traktamente

Vad är en traktamente?

Jag guidar dig igenom svaret

Traktamente är en ekonomisk ersättning som kan betalas ut av arbetsgivaren till den anställde för resor i tjänsten.


Traktamente är en ersättning för att täcka de ökade kostnaderna som kan uppstå i samband med tjänsteresor, dvs kostnader så som logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. En anställd kan få traktemente för hel dag, halv dag samt nattraktamente.


För att traktamente skall utgå krävs det att den anställde är på tjänsteresa i samband med företagets affärsverksamhet. Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Ytterligare ett krav för att traktamente ska kunna erhållas är att den anställde reser till en plats som ligger minst 50 kilometer från sin ordinarie arbetsplats och minst 50 kilometer från sin bostad.


Tjänsteresan påbörjas när den anställde lämnar kontoret eller bostaden. Om resan påbörjas innan klockan 12:00 anses avresedagen vara en hel dag, och om resan börjar efter klockan 12:00 räknas det som en halv dag. Tjänsteresan avslutas när den anställde kommer tillbaka till kontoret eller bostaden. Vid hemkomst räknas ersättningen efter 19:00 som en hel dag, medan hemkomst innan klockan 19:00 som en halv dag.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x