Skatt
4 January, 2019
Tull
4 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Trängselskatt

Vad är trängselskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Trängselskatt (ENG: congestion tax) är en avgift som tas ut på biltrafik för att färdas på en viss väg, vid en viss tidpunkt. Trängselskattens avsikt är att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden genom att ge en högre kostnad för resan och därmed få en del att avstå från resor samt att bidra till finansiering av infrastrukturen.


Vem betalar trängselskatt och hur betalas den?


Skatten betalas av den som är skriven som ägare till bilen och där bilen är registrerad i vägtrafikregistret.


Alla passager sammanställs under en kalendermånad av Transportstyrelsen och skickas till den skattskyldige månaden efter. Den sista i månaden efter ska betalningen finnas på Transportstyrelsens bankkonto.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN