Wiki-ordlista från NORIAN

Transaktion

Vad är en transaktion?

Jag guidar dig igenom svaret

Inom ekonomi innebär en transaktion att parter byter varor/tjänster mot betalning.


Fyra huvudgrupper


Transaktioner kan delas upp i olika grupper och de fyra som ofta nämns är:


Produktionstransaktion - Dessa transaktioner visar transaktionens ursprung (om den tillverkats i Sverige eller utomlands), vart den slutgiltiga konsumtionen kommer att ske (i Sverige eller utomlands).


Fördelningstransaktion - Dessa transaktioner visar hur förädlingsvärdet som genereras i produktionen av en produkt,fördelas mellan t ex arbetskraft och kapital.


Finansiella transaktioner - Dessa transaktioner visar på ökning av finansiella tillgångar eller ökning av skulder.


Icke-finansiella transaktioner - Detta är transaktioner såsom kaptitalförslitning och försäljning av icke producerade tillgångar.


Bokning av transaktion


När en transaktion sker måste det även finnas ett underlag för att transaktionen skett och detta "bevis" kallas för verifikat. Verifikatet är ett underlag och det kan vara en faktura, kvitto etc. Med verifikatet går det att följa transaktionen in i bokföringen.


Eftersom vi i Sverige oftast har momspåslag på våra varor och tjänster brukar transaktionens verifikat bokas på tre olika konton, som vid inköp av vara konteras fakturan. Se nedan exempel.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x