Traktamente
3 January, 2019
Upplupen kostnad
3 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Upplupen intäkt

Vad är en upplupen intäkt?

Jag guidar dig igenom svaret

En upplupen intäkt är en intäkt för en vara/tjänst som mottagits av kund men som inte ännu fakturerats kund.


Upplupna intäkter uppstår när utförd prestation faktureras i efterskott. En upplupen intäkt utgör en tillgång i bokföringen och redovisas som en interimfordran för den aktuella perioden. En upplupen intäkt innebär även att det finns en avsikt att skicka kunden en faktura.


Exempel på upplupen intäkt är intäkt från pågående uppdrag som faktureras i efterskott, upplupen bonus, upplupen ränta mm.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN