Wiki-ordlista från NORIAN

Upplupen kostnad

Vad är en upplupen kostnad?

Jag guidar dig igenom svaret

En upplupen kostnad är en kostnad för en vara/tjänst som förbrukats men där företaget inte mottagit en faktura från leverantören.


Upplupna kostnader uppstår när utförd prestation faktureras i efterskott. En upplupen kostnad utgör en skuld i bokföringen och redovisas som en interimskuld för den aktuella perioden.


Exempel på upplupen kostnad är leverarade varor/tjänster som faktureras från leverantören under kommande period, utgifter för ränta och lön etc.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x