Upplupen intäkt
3 January, 2019
Utgående balans
3 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Upplupen kostnad

Ylva Björkhagen

Vad är en upplupen kostnad?

Jag guidar dig igenom svaret

En upplupen kostnad är en kostnad för en vara/tjänst som förbrukats men där företaget inte mottagit en faktura från leverantören.


Upplupna kostnader uppstår när utförd prestation faktureras i efterskott. En upplupen kostnad utgör en skuld i bokföringen och redovisas som en interimskuld för den aktuella perioden.


Exempel på upplupen kostnad är leverarade varor/tjänster som faktureras från leverantören under kommande period, utgifter för ränta och lön etc.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager