Terminalglasögon
21 August, 2018
Utlandstraktamente
21 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Uppsägning pga arbetsbrist.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.

Orsaken till att arbetsgivaren behöver minska antalet anställda kan vara en omorganisation, rationalisering eller en förändrad inriktning av verksamheten. Det är arbetsgivaren som avgör vilken verksamhet som skall bedrivas och hur den skall vara organiserad. Därför är det också arbetsgivaren som avgör när det uppstår arbetsbrist i verksamheten.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal innehåller det förmodligen regler och förmåner för de anställda som arbetsgivaren behöver känna till i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren kan ta hjälp av er arbetsgivarorganisation för att få råd.

Innan man har rätt att säga upp någon är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fackförbund. Det är fackförbund som träffat eventuella kollektivavtal med arbetsgivaren, eller de fackförbund som de anställda är anslutna till. ARbetsgivaren skall även undersöka möjligheten att omplacera medarbetare.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN