Wiki-ordlista från NORIAN

Uppsägningstid

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Tiden från den anställdes uppsägningsdatum till sista anställningsdatum kallas för uppsägningstid (ENG: Period of notice ).


Hur lång en uppsägningstid är beror på anställningsavtal , kollektivavtal och Lagen om anställningsskydd .

I ett anställningsavtal hänvisas ofta uppsägningstiden till aktuellt kollektivavtal, men arbetsgivaren och den anställde kan innan anställning komma överens om en annan uppsägningstid.

Saknas kollektivavtal och inget finns nämnt gällande uppsägningstid i anställningsavtalet, skall Lagen om anställningsskydd följas.

Skiljer sig uppsägningstiden när en anställd blir uppsagd?

Själva uppsägningstiden vid en egen uppsägning eller om den anställde blir uppsagd skiljer sig inte däremot kan villkoren under uppsägningstiden variera.Vid en uppsägning pga arbetsbrist kan tex. arbetsgivaren erbjuda den anställde att bli arbetsbefriad.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x