T-konto
10 January, 2019
Utgift
10 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Utbetalning

Vad är en utbetalning?

Jag guidar dig igenom svaret

Utbetalning är en affärshändelse där pengar byter javascript:void(0);ägare, dvs en transaktion som görs ut från företaget till en annan part och därmed resulterar i en minskning av likvida medel.


Vad är skillnaden mellan begreppen; Intäkt/Kostnad, Inkomst/Utgift samt Inbetalning/Utbetalning?


Det är bra att kunna skilja på följande begrepp:


Inkomster: Avser försäljningstillfället

Utgifter: Avser anskaffningstillfället.

Utbetalningar: Avser betalningstillfället.

Inbetalningar: Avser betalningstillfället.

Intäkter: Avser prestationstillfället.

Kostnader: Avser förbrukningstillfället


För att förenkla ytterligare kan det specas upp enligt nedan:

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN