Upplupen kostnad
3 January, 2019
Utlägg
3 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Utgående balans

Vad är en utgående balans?

Jag guidar dig igenom svaret

Utgående balans är summan av de saldon som finns kvar på tillgångs- och skuldsidan i balansräkningen vid räkenskapsårets slut och som förs över till nästa räkenskapsår.


Den utgående balansen är även den balans som förs över till nästa räknenskapsår och då får benämningen ingående balans.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN