Utbetalning
10 January, 2019
Utmätning
10 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Utgift

Vad är en utgift?

Jag guidar dig igenom svaret

Utgift är ett begrepp för priset för anskaffade resurser.


Tidpunkten för utgiften är i princip då resursen levereras men i praktiken sker utgiften när företaget mottar fakturan.


Vad är skillnaden mellan begreppen; Intäkt/Kostnad, Inkomst/Utgift samt Inbetalning/Utbetalning?


Det är bra att kunna skilja på följande begrepp:


Inkomster: Avser försäljningstillfället

Utgifter: Avser anskaffningstillfället.

Utbetalningar: Avser betalningstillfället.

Inbetalningar: Avser betalningstillfället.

Intäkter: Avser prestationstillfället.

Kostnader: Avser förbrukningstillfället


För att förenkla ytterligare kan det specas upp enligt nedan:

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN