Wiki-ordlista från NORIAN

Utlandstraktamente.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Utlandstraktamente är en ersättning avsedd att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa.

Det kan t.ex. vara kostnader för logi, kost, telefonsamtal m.m. Med tjänsteresa menas att arbetsgivaren beordrat den anställde att utföra arbete på annan ort/annat land än där den anställde har sitt tjänsteställe.

Beloppets storlek avseende utlandstraktamente beror på vilket land men den kan även ändras under året på grund av valutakursförändringar. Aktuell information om korrekt belopp hittas på Skatteverkets hemsida.

Skattefria traktamente utbetalas endast vid minst en övernattning. För en hel dag betalas ut om resan startar före kl. 12.00 avresedagen och avslutas efter kl. 19.00 hemresedagen. Om resan påbörjas efter kl. 12.00 avresedagen och avslutas före kl. 19.00 hemresedagen, räknas dagen som halv och ett halvt traktamente betalas ut.

Vid resa mellan flera länder betalas traktamente för det land man vistats längst tid i mellan klockslagen 06.00-24.00.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x