Wiki-ordlista från NORIAN

Utmätning

Vad är en utmätning?

Jag guidar dig igenom svaret

En utmätning betyder att ett beslut från Kronofogden eller dom från Tingsrätten har fattats om att egendom som tillhör gäldenären ska användas för att betala en skuld.

För att en utmätning skall kunna genomföras måste någon typ av exekutionstitel finnas dvs. en dom från Tingsrätten eller ett beslut från Kronofogdemyndigheten (KFM). En exekutionstitel är det underlag som krävs för att en utmätning ska kunna verkställas.

Ordningsföljd vid utmätning.

Det är även Kronofogden som beslutar i vilken ordning en egendom ska utmätas. Följande ordning är den mest vanliga:

  • kontanta medel (pengar)banktillgodohavanden och andra likvida tillgångar, till exempel skatteåterbäring
  • inkomst, så som lön eller pension
  • fondandelar och aktier
  • övrig lös egendom, exempelvis ett fordon eller en bostadsrätt
  • fast egendom, så som en fastighet
  • skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar m.m.

Undantag från utmätning.

Det finns viss egendom som inte går att utmäta, så kallad beneficieegendom. Det är sådan egendom som en person anses behöva för att klara sitt uppehälle. Vad som räknas som beneficieegendom skiljer sig från fall till fall, men det är vanligt att kläder, glasögon, och möbler som är nödvändiga för hemmet inte utmäts.

Dela gärna och sprid kunskapen!

 

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x