Wiki-ordlista från NORIAN

VAB, vård av barn.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

En förälder eller annan anhörig har rätt att vara ledig från arbetet för att vårda ett sjukt barn.

Under ledigheten betalas tillfällig föräldrapenning ut från Försäkringskassan. Regler för den här ledigheten finns i föräldraledighetslag (1995:584) och i socialförsäkringsbalk (2010:110).

Enligt lagen kan en anställd få tillfällig föräldrapenning vid följande tillfällen

  • vid barns sjukdom eller smitta.
  • då den som normalt vårdar barnet, t.ex. förälder eller dagbarnvårdare är sjuk eller smittad
  • barnets besök hos barnavårdscentral, folktandvård eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till annan person, som stannar hemma från arbetet och vårdar barnet, t.ex. mor- eller farförälder, väninna m.fl.

Tillfällig föräldrapenning betalas ut under högst 120 arbetsdagar per kalenderår. Dock längst till dess barnet fyllt 12 år. Vid speciella tillfällen, då barnet är svårt sjukt, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut även för barn, som är äldre än 12 år. Barnets behov av vård måste då styrkas med läkarintyg.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x