Wiki-ordlista från NORIAN

Intäkt.

Vad är Intäkt?

Jag guidar dig igenom svaret

Intäkt är begreppet för värdet av de prestationer som företaget utför under en period

En intäkt är en peridiserad inkomst som kan hänföras till en viss period. En intäkt är inte samma sak som en inkomst eller en inbetalning i samband med bokföring. Inbetalning uppstår när företaget erhåller någon form av ersättning medan intäkten uppstår när företaget utför en prestation eller levererar en vara.

Vad är skillnaden mellan begreppen; Intäkt/Kostnad, Inkomst/Utgift samt Inbetalning/Utbetalning?

Det är bra att kunna särskiljs på dessa begrepp.

  • Inkomster: Avser försäljningstillfället
  • Utgifter: Avser anskaffningstillfället.
  • Utbetalningar: Avser betalningstillfället.
  • Inbetalningar: Avser betalningstillfället.
  • Intäkter: Avser prestationstillfället.
  • Kostnader: Avser förbrukningstillfället

För att förenkla ytterligare kan det specas upp enligt nedan:

Fast och rörlig intäkt

Man skiljer på fasta och rörliga intäkter.

En intäkt som är fast innebär att det är en intäkt som inte varierar med någon volym, utan att det är samma belopp varje månad.

En intäkt som är rörlig innebär att det är en intäkt som varierar med volym.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x