Intäkt
2 August, 2018
Inventering
2 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Inventarie.

Åsa Källbäck

Vad är Inventarie?

Jag guidar dig igenom svaret

Inventarier är tillgångar som företaget har för avsikt att nyttja i verksamheten under en längre tid

Inventarier skall stadigvarande användas i företaget jämfört med lagertillgång som är avsedda att förbrukas eller säljas. Exempel på inventarier är maskiner, möbler, bilar och datorer.

Skillnad mellan inventarie och förbrukningsinventarie

Inventarier delas upp i två olika begrepp och det är Inventarie och förbrukningsinventarie. Inventarier är anläggningstillgångar och förväntas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år och kostnaden fördelas ut på dessa år. Förbrukningsinventerier skall förbrukas och inte användas under minst tre år så därför kostnadsförs den omgående.

Inventarie

Högre värde

Skall användas i verksamheten under minst 3 år

Hanteras som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden inventariens livstid.

Förbrukningsinventarie:

Mindre värde

Kort livslängd (mindre än 3 år)

Bokas som kostnad mot resultatet.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll