Kassaflödesanalys
2 August, 2018
Kontantmetoden
2 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Konsumentprisindex (KPI).

Åsa Källbäck

Vad är Konsumentprisindex (KPI)?

Jag guidar dig igenom svaret

Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen.


KPI beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån och är en del av Sveriges officiella statistik.


Konsumentprisindex (KPI) används i direkt relation till ett lands inflation.


Inom vilka användningsområden används Konsumentprisindex (KPI)?


  • Mätning av den privata konsumtionen.
  • Mätning av inflationsutvecklingen.
  • Mätning av kompensationer vid exempelvis pensioner och återbetalning av studiemedel.
  • Deflatering, omräkning av värdebelopp från löpande till fasta priser.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll