Wiki-ordlista från NORIAN

Kontantmetoden.

Vad är Kontantmetoden?

Jag guidar dig igenom svaret

Kontantmetoden är en metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster och utgifter när själva betalningen sker.


Mindre företag kan välja mellan två olika metoder när det kommer till bokföring; Faktureringsmetoden eller kontantmetoden.


Kontantmetoden


Kontantmetoden kan användas av företag med en låg omsättning. En regel för att få använda denna metod är att nettoomsättning inte överstiga tre miljoner kronor. Metoden innebär att företagets fakturor bokförs när in- respektive utbetalningarna sker. Det innebär att företaget inte bokför utgifter och inkomster löpande utan följar när in- och utbetalningar sker.


Faktureringsmetoden


Faktureringsmetoden är den vanligaste och innebär att fakturor bokförs när de faktureras ut från företaget eller när de ankommer till företaget. Fakturan bokförs som en kundfordran respektive leverantörsskuld och momsen bokas vid samma tidpunkt även om själva in- eller utbetalningen ännu inte skett. Denna metod rekommenderas av Bokföringsnämnden (BFN)


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Liselotte Ahlström - Service Manager, Payroll

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x