Konsumentprisindex (KPI)
2 August, 2018
Kontoavstämning
2 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Kontantmetoden.

Vad är Kontantmetoden?

Jag guidar dig igenom svaret

Kontantmetoden är en metod för den löpande bokföringen som innebär att man bokför inkomster och utgifter när själva betalningen sker.


Mindre företag kan välja mellan två olika metoder när det kommer till bokföring; Faktureringsmetoden eller kontantmetoden.


Kontantmetoden


Kontantmetoden kan användas av företag med en låg omsättning. En regel för att få använda denna metod är att nettoomsättning inte överstiga tre miljoner kronor. Metoden innebär att företagets fakturor bokförs när in- respektive utbetalningarna sker. Det innebär att företaget inte bokför utgifter och inkomster löpande utan följar när in- och utbetalningar sker.


Faktureringsmetoden


Faktureringsmetoden är den vanligaste och innebär att fakturor bokförs när de faktureras ut från företaget eller när de ankommer till företaget. Fakturan bokförs som en kundfordran respektive leverantörsskuld och momsen bokas vid samma tidpunkt även om själva in- eller utbetalningen ännu inte skett. Denna metod rekommenderas av Bokföringsnämnden (BFN)


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Liselotte Ahlström - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN