Wiki-ordlista från NORIAN

Valutakurs

Vad är en valutakurs?

Jag guidar dig igenom svaret

En valutakurs är priset på en valuta i förhållande till en annan valuta.

 

Valutakursen kan vara fast vilket betyder att två länder har bestämt att kursen mellan deras valutor ska ligga på en fast nivå. Valutakursen kan också vara rörlig vilket innebär motsatsen, det vill säga att valutakursen fritt ändrar sig efter marknadens rörelser. Valutakurser styrs framförallt av efterfrågan på ett lands valuta och bestäms på valutamarknaden. Samtliga valutor har en kurs mot varandra.

 

Nedan kommer några begrepp som beskriver förändringen av valuta:

 

  • Depreciering: Innebär att valutan sjunker i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Appreciering: Innebär att valutan stiger i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.
  • Devalvering: Innebär att en valutas officiella växelkurs skrivs ned genom ett politiskt beslut.
  • Revalvering: Innebär att en valutas officiella växelkurs skrivs upp genom ett politiskt beslut

 

Det som påverkar valutakursen är:

 

Förväntningar på ett lands ekonomi som i sin tur påverkas av en rad faktorer, bland annat politisk osäkerhet, framtida ränteläge och inflation. En lands utrikeshandel, den ekonomiska tillväxten (BNP) och centralbankers interventioner har också inverkan på valutakursen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

 

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x