Wiki-ordlista från NORIAN

Vård av närstående

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Enligt lagen om ledighet för närståendevård har en arbetstagare rätt till ledighet för vård av närstående om personen är svårt sjuk.


Om kriterierna för svårt sjuk och närstående är uppfyllda har du rätt att få ersättning från Försäkringskassan och din arbetsgivare är skyldig att ge dig ledigt för de dagar som du får ersättning från Försäkringskassan.


Förutom familjemedlemmar och släktingar kan även vänner anses som närstående.


Arbetsgivaren betalar inte någon lön under ledigheten utan ersättningen kommer från Försäkringskassan och motsvarar sjukpenningen. Ledigheten är semesterlönegrundande upp till 45 dagar per intjänandeår.


Ledighetens längd är högst 100 arbetsdagar per år per person som vårdas.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x