Varsel
11 January, 2019
Vård av närstående
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Veckovila

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Enligt arbetstidslagen skall den anställde ha minst elva timmar ledigt per dygn och minst 36 timmar ledigt per vecka.


Dygnsvila


Enligt arbetstidslagen ska du ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. I extrema undantagsfall kan dygnsvilan någon enstaka gång tillåtas vara 9 timmar förutsatt att man ändå uppnår en genomsnittlig dygnsvila på 11 timmar under begränsningsperioden. Begränsningsperiodens längd framgår av ditt kollektivavtal. Den kan aldrig vara längre än 16 veckor vid beräkning av dygnsvila.


Veckovila


Du ska enligt lagen ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Enligt avtalet kan dock veckovilan vid tillfälliga avvikelser vara minst 24 timmar om detta krävs av arbetsorganisatoriska skäl.


Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får enligt arbetstidslagen uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN