Wiki-ordlista från NORIAN

Årsredovisning

Vem undertecknar en årsredovisning?

Jag guidar dig igenom svaret

När årsredovisningen är sammanställd och klar är den redo att undertecknas.


Vem/vilka som skall underteckna beror på bolagsform:


Aktie bolag och ekonomiskförening: Styrelse och de fall en VD är utsedd skall denna också skriva under.


Handelsbolag: samtliga obegränsat ansvariga delägare


Stiftelse med anknuten förvaltning: förvaltaren


Handelsbolag är stiftelsens förvaltare: samtliga bolagsmän som företräder bolaget


Övriga företag: redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x