Vinstmarginalbeskattning ekonomi
14 April, 2020
Anstånd av betalning av skatt
14 April, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Årsredovisning

Vem undertecknar en årsredovisning?

Jag guidar dig igenom svaret

När årsredovisningen är sammanställd och klar är den redo att undertecknas.


Vem/vilka som skall underteckna beror på bolagsform:


Aktie bolag och ekonomiskförening: Styrelse och de fall en VD är utsedd skall denna också skriva under.


Handelsbolag: samtliga obegränsat ansvariga delägare


Stiftelse med anknuten förvaltning: förvaltaren


Handelsbolag är stiftelsens förvaltare: samtliga bolagsmän som företräder bolaget


Övriga företag: redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN