Valutakurs
3 January, 2019
Verksamhetsplan
3 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Verifieringskedja

Vad är en verifieringskedja?

Jag guidar dig igenom svaret

En verifieringskedja är en kronologisk ordning av bokförda transaktioner.


Verifieringskedjan används för att kunna följa en transaktion från det att transaktionen bokförs första gången till huvudbok och årsbokslut och även det omvända, från årsbokslut och huvudbok tillbaka till den grundläggande bokföringen.


En verifieringskedja underlättar bokföringen och granskningen av räkenskaper.


En verifieringskedja kan antingen vara en serie av papper eller elektroniska dokument som innehåller en historia av transaktioner. En verifieringskedja gör det möjligt för en revisor att spåra finansiell data i redovisningen till källdokumentet.


Identifieringen av verifieringskedjan är en process som gör det lättare att säkerställa att transaktioner sker smidigt och enligt god redovisningssed och med möjligheten att rätta till och upptäcka fel med minsta möjliga åtgärder.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN