Wiki-ordlista från NORIAN

Verksamhetsplan

Vad är en verksamhetsplan?

Jag guidar dig igenom svaret

En verksamhetsplan stöder företaget i rätt fokus då den beskriver de aktiviteter som företaget planerar att genomföra under en kommande period.


Det som skiljer verksamhetsplanen ifrån affärsplanen är att affärsplanen presenterar förtagets mål och visioner samt hur affärsidén skall genomföras. Förtagets verksamhetsplan tar och bryter ner affärsplanen till delmål och aktiviteter för, exempelvis, ett år.

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen och budgeten, för kommande år, brukar vanligtvis framställas samtidigt och detta för att det i budgeten måste finnas täckning, för kommande år, gällande de aktiviteter som verksamhetsplanen innehåller.

Verksamhetsplanen och budgeten framställs ofta av företagets styrelse och följs upp med en verksamhetsberättelse.

Verksamhetsplanens innehåll

Det finns inga krav på hur en verksamhetsplan skall vara utformat men den skall vara realistisk, aktiviteterna skall vara sådana som företaget planerar att genomföra och målen skall kunna nås.

Innehåll:

  • Hur kan företaget bidra till att vision och strategi följs samt att mål uppnås.
  • Hur fördelas budgeten
  • Hur skall verksamhetesplanen följas upp?
  • Vilka aktiviteter som skall genomföras samt vem som anvarar för respektive aktivitet

Kom ihåg!

  • Den skall vara strukturerad
  • Den skall vara konkret
  • Den skall vara realitisk!

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x