Wiki-ordlista från NORIAN

Vikariat.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vikariat är när en person anställs under en viss tid som ersättare för en annan arbetstagare.


Huvudregeln är att ett vikariat skall knytas till en bestämd arbetstagare som är frånvarande från tjänsten. Kan inte detta härledas bör anställningsformen allmän visstidsanställning användas.


Ett vikariat kan pågå i högst 24 månader under en femårsperiod.


Om man överskrider denna tidsgräns så övergår vikariatet i en tillsvidareanställning.


Semestervikariat


Det finns dock några undantag: Under ett företags semesterperiod då flera ordinarie anställda har semester är det också möjligt att avtala om ett s k semestervikariat. I sådana fall kan vikarien ersätta flera semesterlediga personer, det är alltså inte knutet till en viss person.


Vakansvikariat


Därutöver finns även möjlighet att anställa på s k vakansvikariat. Detta avser då en tjänst som ännu inte har tillsatts med en ordinarie anställd. I flera kollektivavtal tillåts vakansvikariat i högst sex månader


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x