Vilka företag kan outsourca ekonomi- och lönefunktioner?

Av Jessica Lindgren 25. maj, 2020

Är Du osäker på om Ditt företag tillhör en bransch som skulle dra nytta av outsourcing av fakturering, bokföring, lön eller kanske hela Er ekonomiavdelning? Viktiga faktorer för outsourcing är kompetensbehov, förändringar i organisationen, attityd men även kostnadsbesparingar.

Min erfarenhet är att alla typer av företag tjänar på outsourcing av ekonomi- och lönefunktionerna. Vissa kommer dock att se större effekter än andra, t ex företag inom marginalpressade branscher. Genom att outsourca arbetsuppgifter som idag hanteras internt möjliggör Du för en reducering av Era kostnader.

Ladda ner vår guide: Vad krävs av Dig vid outsourcing av ekonomi- och löneprocesser?

SVÅRT ATT REKRYTERA

Utmaningar med att hitta rätt kompetens, som kan säkerställa Er framtida utveckling, bidrar till att öka företagets övervägan att outsourca sina ekonomi- och lönefunktioner. Att ha goda rutiner och smarta system hjälper inte om det inte går att hitta rätt kompetens vid rekrytering.

En hög personalomsättning kan vara en utmaning. Duktiga och kunniga medarbetare är eftertraktade på arbetsmarknaden och många företag kämpar för att erbjuda intressanta möjligheter och utvecklingspotential för att upprätthålla en stabil personalsituation.

Med en outsourcing slipper företag att lägga tid och resurser på rekrytering utan kan känna sig trygga med att outsourcingpartnern säkerställer att de har rätt kompetens på rätt plats! Fler outsourcingföretag har valt att etablera sina outsourcing center i olika universitetsstäder inom norra Europa, där det finns driftig och välutbildad arbetskraft som söker utvecklingsmöjlighet.

ORGANISATORISK FÖRÄNDRING

Verksamhetsöverlåtelser eller fusioner kan medföra organisatoriska förändringar och skapa rekryteringsbehov om det övertagande företaget inte avtalat att ta över nuvarande personal inom ekonomi. Det övertagande företaget kan då sättas i en situation där de tvingas bygga upp en helt ny ekonomiavdelning.

Istället för att bygga en ny ekonomiavdelning kan outsourcing vara ett alternativ. Dock bör inte en organisatorisk förändring enskilt ligga som grund för en outsourcing utan andra viktiga faktorer är även effektivisering samt lägre kostnader.

ATTITYD TILL UTVECKLING

Funderar Du på om outsourcing av ekonomi- eller lönefunktionerna är rätt för Ditt företag? Jag har haft dialog med många företag och de gånger vi, som outsourcingföretag, har rekommenderat företaget att inte gå för outsourcing är när företag ännu inte har påbörjat sin digitalisering och deras vilja att standardisera och effektivisera är minimal samt att de arbetar i gamla ERP-system, då de större ekonomiska effekterna av en outsourcing riskerar att utebli.

Det handlar om företagets attityd till utveckling och digitalisering. Företagsledningen har en viktig roll vid en outsourcing eftersom deras inställning till utveckling och digitalisering är avgörande för vilka ekonomiska effekter en outsourcing kommer att utmynna i.

REDO FÖR OUTSOURCING?

För att besvara frågan i bloggens titel så kan nästan alla företag outsourca ekonomi- och lönefunktionerna då det främst handlar om attityd och vilja till att digitalisera samt acceptera att förändringar kan vara positiva. En outsourcing bidrar även till effektivisering och kvalitetsökning samt frigöra tid för mer fokus på Ditt företags kärnverksamhet.

Är Ditt företag redo för nästa steg så rekommenderar jag Dig att vända blicken mot outsourcing.

Av: Jessica Lindgren

Jessica Lindgren är Country Head på NORIAN Accounting AB. Med arbetsplatser som OpusCapita, Coor, Addici och Manpower har Jessica skaffat sig en gedigen erfarenhet inom redovisning/ekonomi då hon på samtliga platser byggt upp vägvinnande processer och team. Hon har under största delen av sitt yrkesliv haft ledande roller och är expert på att sätta kunden i fokus.

Jessica Lindgren

Country Head Sweden

Om bloggen

På NORIANS blogg hittar du tips om outsourcing, redovisning, lön och automatisering av processer. NORIANS kunniga medarbetare delar med sig av sina erfarenheter inom ekonomi och lön för att uppnå en mer värdeskapande, kvalitativ och trygg process. Innovation, smarta lösningar och automation är viktiga delar för företag för att de ska kunna optimera flöden och säkerställa kostnader samt företagets framtid! Vi delar även med oss om våra tankar och erfarenheter om outsourcing!

Resurser

Pic-text-kontakt@2x

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x