Wiki-ordlista från NORIAN

Vinstmarginalbeskattning

Vad innebär Vinstmarginalbeskattning?

Jag guidar dig igenom svaret

Vinstmarginalbeskattning (VMB) innebär att vissa bolag som har verksamhet inom försäljning av konsthantverk, begagnade varor, antikviteter, samlarföremål samt förmedling av resetjänster har ett särskilt sätt att beräkna försäljning och moms.


Hur beräknas den?


Försäljningen beräknas på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset med avdrag för moms. Vinstmarginalbeskattning förkortas till VMB och tillämpas av alla EU-länder. Lagtext framgår i I 9 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML Vinstmarginalen skall beräknas för varje vara separat.


Vad krävs för att kunna använda sig av vinstmarginalbeskattning?


Säljer Du en begagnad vara måste den vara begagnad när Du köper den. Varan skall kunna användas i befintligt skick eller efter en reparation. Det finns några undantag inom VMB och det gäller: vissa guldföremål, fastigheter och oinfattade ädelstenar.


Ett företag som säljer en begagnad bil skall beräkna den utgående momsen på hela värdet. För en bilhandlare som använder vinstmarginalbeskattning beräknas momsen bara på bilhandlarens marginal.


I de fall Du köper en vara där priset inte är känt kan Du använda en förenklad beräkningsmetod. Det gäller i de fall Du har köpt varor i klump, exempelvis en samling av porslin eller frimärken. Förenklad vinstmarginal får inte användas om Du har köpt motorfordon.


Förenklad vinstmarginalbeskattning får i vissa fall även tillämpas för omsättningar där normal vinstmarginalbeskattning skulle användas. Förutsättningarna är att samtliga inköp och försäljningar under hela den aktuella redovisningsperioden huvudsakligen sker på ett sådant sätt att vinstmarginalen för de enskilda varorna inte kan fastställas. Det betyder att vinstmarginalen på minst 75 procent av värdet på varorna eller av antalet varor inte kan fastställas.


Hur räknar man ut vinstmarginal, exempel:


Du köper en vara från en privatperson för 800 kronor och tänker sälja den vidare för 1 000 kronor. För att få fram vinstmarginal, beskattningsunderlag samt moms blir det enligt nedan beräkning. Vinstmarginal = Försäljningspris minus inköpspris = 1 000 - 800 = 200 kr Beskattningsunderlag (vid momsuttag på 25%) = 200 x 80% = 160 kr Utgående moms = 25% moms = 160 * 25% = 40 kr


Hur rapportera på skattedeklarationen för moms?


Försäljningen redovisas i ruta 7 på skattedeklarationen och den utgående momsen redovisas, precis som vanligt i, ruta 10, 11 eller 12.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x