NORIAN News

 

ECIT Digital – digital omvandling för företag som prioriterar framtiden
”Företag borde släppa taget om papper och föråldrade digitaliseringsmetoder och gå mot den nya generationen av fakturamottagning för en säkrare, snabbare och kvalitativare hantering.”, säger Andreas Viljugrein, en av grundarna till ECIT Digital AS.

Med en bakgrund inom produktutveckling och som IT direktör kände Andreas för tre år sedan att det var dags att göra något annat, så med ett team av mycket erfarna kollegor startade han ECIT Digital. Målet var att skapa ett fullt automatiserat fakturamottagande, inkluderat den efterföljande fakturahanteringen, samt att ”fixa” alla de saker som under årens lopp ”irriterat” dem med andra system.

Idag samarbetar de med välkända företag som Logiq, Mercell och OpusCapita. ECIT Digital är redan marknadsledande i Norden och har kunder som sträcker sig över hela världen. Tillsammans med vår partner OpusCapita hanterar vi IKEAs leverantörsfakturor, ”world wide”.

Framtiden är redan här.

ECIT Digitals banbrytande AI-lösning för att hantera mottagande leverantörsfakturor höjer kvalitén och ökar därmed automatiseringens effektivitet. Vi ser att detta skapar ett stort värde för våra kunder både i säkerhet och i tid, säger Andreas.

Vår produkt passar företag med volym överstigande 10 000 leverantörsfakturor per år men det kan även passa koncerner där respektive företag tar emot en mindre mängd fakturor men att det gemensamt, inom koncernen, blir en större volym per år.

Systemet är byggt på ett modernt sätt som eskalerar själv, ett AI som lär och tränar sig själv – allt är automatiserat!

Vi hanterar idag fakturor för 87 olika länder och stödjer de flesta språk. Vi använder en AI språkmodul som översätter språk ”live”. Tack vara AI så finns det idag bättre möjligheter än för 10 år sedan att översätta olika språk.

Vad är era styrkor?

Först och främst är det vår kvalitetsgaranti. Vi lovar våra kunder 99,8 % korrekt hantering och vi lovar aldrig något vi inte kan hålla.

Dessutom är kvalitet i tid viktigt för oss och något vi även följer upp tillsammans med våra kunder. Vi vill att våra kunder, med hjälp av oss ska få en snabb och kvalitativ fakturamottagandeprocess.

Den sista styrkan jag vill lyfta fram är tryggheten. I en värld där cyberbrottsligheten ökar, lägger vi på ECIT Digital stort fokus på att försäkra oss om att våra kunders material är i ”trygga händer”. Vi betalar bland annat stora summor årligen till att andra företag för att de skall försöka ta sig in i vårt system. Allt för att förbättra vår säkerhet löpande.

Att vi tar detta med säkerhet på allvar och att vi håller våra kunders data i tryggt förvar ser jag är en viktig anledning till att vi växer så expansivt!

Utvecklingsarbete.

Vi lägger mycket tid på att fortsätta att utveckla vår produkt och vi har ett team som enbart fokuserar på utveckling. Därutöver har vi även ett team som arbetar med det visuella, dvs det som syns på skärmen.

För att kunna erbjuda den kvalitetsgarantin och säkerhet som vi gör så är det viktigt att vi hela tiden utvecklar och automatiserar.
Anledningen till att vi byggde ECIT Digital från början var ju att vi ville skapa något bättre så att vilja utveckla och förbättra är centralt för oss på ECIT Digital.

Vad är en optimal process?

Jag anser att målet med hantering av leverantörsfakturor är att man bara ska behöva kontrollera och lägga tid där det finns en risk, dvs vid en eventuell avvikelse. Att en leverantörsfaktura är korrekt inläst är för mig en självklarhet och ingenting man ska behöva slösa sin tid på att kontrollera eller hantera manuellt.

Jag tycker inte heller att något företag ska slösa tid med att godkänna fakturor som de mottar varje månad eftersom den tiden inte medför något värde för kunden. En optimal process är att man inte brukar tid där det inte behövs. Tid ska läggas på det som skapar värde!

En effektiv implementering med fokus på förbättring

Implementeringsprojektet startar alltid med en analys av kunden och deras process och tar generellt 1-2 veckor. Analysen görs med en av våra erfarna experter. Vi tittar på hur det ser ut idag och vad vi kan förbättra. Vi lägger mycket fokus på att förstå kunden och deras behov varpå vår arkitekt, tillsammans med kunden, skruvar process och uppsättning för att få den bästa lösningen för kunden.

Vi går därmed mot strömmen eftersom vi lägger mycket tid på att kundanpassa vår lösning till våra kunder. Standardiseringar är bra men i vår värld handlar det mycket om att tillpassa för att kundens hela process ska bli optimal, säger Andreas.

ECIT Digital om fem år

Det har bara tagit oss tre år att bli den största leverantören inom Norden och nu tar vi steget mot att bli ledande i Europa. Så om fem år, räknar jag med att vi är ledande bland Europas leverantörer av AI för dokumenthantering.

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x