Körjournal
11 January, 2019
Lönespecifikation
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Lön

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Lön är en ersättning för ett arbete som utförts eller arbete som planeras att utföras.


Lönen utbetalas normalt i likvida medel, alltså pengar. Bonus och andra lönetillägg räknas också som Lön.


Arbetsgivaren skall utbetala lön för utfört arbete till den anställde på överenskommen dag.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN