Wiki-ordlista från NORIAN

Löneskatt

Vad är särskild löneskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Särkskild löneskatt (LSK) är en skatt som beräknas på de anställdas pensionskostnader. Arbetsgivare är ansvarig för att räkna fram och betala särskild löneskatt på de anställdas pensionskostnader. Procentsatsen är 24,26% och underlaget för löneskatt är baserat på årets totala debiterade premier, oavsett vilken period premierna ursprungligen avsett.

Hur beräknas löneskatteunderlaget?

Efter årets slut summeras företagets alla kostnader för pension och försäkringar. Även de servicebolag som hanterar lönerapportering, tex Fora, fastställer årets totala premier. Summeringen utgör underlaget utifrån man beräknar löneskatten med 24,26%.

Nedan kostnader utgör underlag för särskild löneskatt:

Avtalspension SAF-LO

Extra pensionsavsättning

Extra pensionspremie som sker vid överenskommelse

Deltidspensionen

Arbetstidspensionen

Livsarbetstidspensionen

Premiebefrielseförsäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring

Hur betalas löneskatt?

Löneskatteunderlaget skall redovisas i inkomstdeklarationen och löneskatten läggs till på slutskattsedeln som en del av den totala slutliga skatten som ska betalas till Skatteverket.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x