Preliminärskatt
9 January, 2019
Redovisningssystem
9 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Redovisning

Vad är redovisning?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är redovisning?

För att leda ett företag och för att investera i ett företag (ex aktieägare) krävs information. Redovisningen skall dokumentera och sammanställa information om företagets resultat, men med tanke på syfte och tidsperspektiv skiljer man på intern redovisning respektive extern redovisning

Extern redovisning

Extern redovisning benämns även affärsredovisning och syftar till att ge företagets externa intressenter information om företagets resultat och ställning under en bestämd period

Intern redovisning

Den interna redovisningen benämns även ekonomistyrnng och syftar framförallt på att ge information till de som arbetar inom företaget och som stöttning inför olika affärsmässiga beslut.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN