Wiki-ordlista från NORIAN

Leverantörsskuld.

Vad är en leverantörsskuld?

Jag guidar dig igenom svaret

Leverantörsskuld innebär att företaget har köpt en vara/tjänst och mottagit en leverantörsfaktura men ännu inte betalat fakturan.


När ett inköp har skett, utan att kontantbetalning gjorts, skickar leverantören en faktura. Mottagandet av en faktura innebära att köparen har fått en skuld i enlighet med avtalat betalningvillkor. När fakturan tas emot, bokas en leverantörsskuld upp i balansräkningen.


Leverantörsskulden ses som en kortfristig skuld och ska betalas inom avtalad tidsram.


På en leverantörsskuld inkluderas ingående moms. Bokföring ska ske i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). Bokföring kan ske enligt fakturametoden och innebär att bokföring ska ske när fakturan tas emot. Alternativt används kontantmetoden (bokslutsmetoden) då bokföring först sker vid bokslut, dock ska betalning ske i enlighet med betalningsvillkor. Kontantmetoden används primärt av mindre verksamheter.


Förtagets leverantörsskulder sammanställs i leverantörsreskontran, ett register över samtliga leverantörsskulder inklusive kontaktuppgifter till leverantörer och andra uppgifter som är viktiga för att kunna genomföra betalning. Man kan i reskontran också ta fram rapporter över vad som är betalat samt över vad som betalning saknas.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x