Vinstmarginal
23 April, 2019
Nearshoring
23 April, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Outsourcing

Vad är outsourcing?

Jag guidar dig igenom svaret

Det innebär att ett företag tar hjälp av ett annat företag för hantering av en eller flera av företagets processer.


Företaget lägger ut delar av sin verksamhet på ett annat företag (en outsourcingpartner).


Exempel på outsourcing kan vara att ett städföretag outsourcar sin löneavdelning till ett företag vars kärnverksamhet är lönehantering. Detta medför att städföretaget istället kan lägga mer fokus på sina städtjänster och kunder. En outsourcing bidrar vanligtvis även till en lägre kostnad för den outsourcade tjänsten men även att företaget som outsourcar tjänsten slipper att ha en aktuell kunskap lönehantering och lönesystem.


Vilka tjänster är vanligare att outsourca?


De vanligaste tjänsterna som företag outsourcar är företagets bokföring, lön, IT-tjänster, städning, rekrytering och andra servicetjänster. Självklart kan även delar av tillverkningsprocesser och marknadsföringstjänster outsourcas så länge det finns en vinning i att outsourca.


Varför outsourcar företag?


Den vanligast orsaken till att ett företag väljer outsourcing är att företaget vill minska sina kostnader. När företaget överlåter en eller flera processer till en outsourcingpartner, som även är specialist inom området som outsourcas, kan outsourcingpartnern utföra tjänsten både effektivare och mer kvalitativt, vilket påverkar företagets kostnad positivt.


Med en outsourcingpartner stärks även kompetensen inom området eftersom detta är outsourcingpartnerns kärnverksamhet och de håller sig uppdaterade inom området och säkerställer kompetensen löpande. I och med ett avtal med en outsourcingpartner säkerställs även nivån på kvalitén av tjänsten genom avtalet.


Med en outsourcinglösning blir företagets fokus den egna kärnverksamheten och den tidigare fasta kostnaden blir rörlig och med flexibel vid en outsourcing. Flexibiliteten innebär även att stark fördel för företag i tillväxt då outsourcingpartnern snabbt kan växla upp och följa företagets behov.


Med en lägre kostnad och även förbättrad kvalitet ökar företags konkurrenskraft på marknaden!

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN